Medlemsinfo juli 2019

Vi har nu beslutat att förlänga vårt avtal med Telenor. Avtalstiden är 3 år och från och med 2019-10-01 får vi bredband 250/250 Mbit, telefoni mini, TV Bas, TV box och Premiumrouter. Mer information om tjänsterna kommer innan det nya avtalet börjar gälla. Kostnaden för vårt avtal är densamma som tidigare alltså ingen höjning för er medlemmar om ni inte själva har gjort någon uppgradering.

För några veckor sedan fick vi helt stopp på vår internetanslutning. Eftersom det var ett strömfel som drabbade hela huset kom personal från Telenor mitt på söndagen och åtgärdade. Blir det stopp igen så ska medlem själv ringa Telenor och anmäla. Telenor ser om det är ett fel i hela huset eller bara fel som drabbat enskild medlem.

Bygget av ”Nya Munkebäck” går framåt och vi har fått information om att kontrakt skrivits med en mäklare, ett gym, en frisör, ett massageföretag, en sushirestaurang och en godisbutik i lokalerna längs Munkebäcks Allé. Munkebäckspark blir nu snart helt klar och det känns som ett lyft för vårt hus och för området. Det blir också positivt att man åter kan gå över parken för att komma till Munkebäcks Torg.

På senare tid har vi inte haft obehöriga personer som rört sig i huset. Vi vill ändå påminna om att alla dörrar ska vara låsta och får absolut inte ställas upp. Speciellt noga bör vi vara vid cykelnerfarten från Bromeliusgatan där de tidigare tagit sig in flera gånger.

Vår återvinningsstation för tidningar, kartong och glas har tagits bort. Vi undersöker om det kan placeras ut någon ny station närmare vårt hus så att det blir lätt att återvinna. I nuläget får man bara slänga vanliga hushållssopor och kompost i våra sophus och naturligtvis inte slänga andra sopor på marken vid sidan av sophusen.

Gå gärna med i föreningens Facebookgrupp, sök på SKF BRF NR 3!

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar och vi kanske ses i Munkebäckspark!

2019-07-05