Fastigheten

Fastigheten Göteborg Kålltorp 101:1 byggdes 1948 med SKF som initiativtagare. SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3 hade tidigare en representant från SKF i styrelsen och de flesta boende arbetade på SKF.

Fastigheten är ett hus i vinkel om tre våningar med adress Bromeliusgatan 14 A-G och Ernst Torulfsgatan 7 A-H. I huset finns 90 lägenheter fördelade på 78 st 2:or och 12 st 3:or. Dessutom finns det 2 hyres-lokaler i fastigheten.

Vi arbetar efter en Underhållsplan.. Här följer större renoveringar som gjorts på senare år:

  • 1993     Stambyte
  • 1999     Nya balkonger
  • 2000     Säkerhetsdörrar till alla lägenheter
  • 2003     Dränering av mark runt huset
  • 2004     Omläggning av tak
  • 2010     Underhållsarbete av fasad
  • 2011     Nya entrétak
  • 2012     Utvändig målning av fönster/balkongdörrar. Byte av rörledningar, ventiler, cirkulationspump
  • 2019     Målning av trapphus, byte entrédörrar och byte av belysning i trapphus

Kommande renoveringar

  • 2022     Byte av fönster

Lämna ett svar