Påminnelse om föreningsstämma.

Måndagen den 15:e maj kl 18:30 i föreningslokalen.

Samtliga handlingar är nu utlagda på hemsidan. Där finns dagordning, årsberättelse samt förslag till nya stadgar. För dig som inte har tillgång till dator finns möjlighet att få handlingarna i tryck. Kontakta någon i styrelsen för detta.

Läs gärna stadgarna som har ändrats enligt ny lagstiftning och utformats av jurist. Kom och ge dina synpunkter på mötet.

Med vänliga hälsningar styrelsen.