Lägenhetsnummer

Skatteverket kan ibland kräva ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer för bland annat folkbokföringen. Numret skatteverket efterfrågar är inte det samma som det lägenhetsnummer vi har i föreningen.

Nedan följer en tabell där du själv kan se det fullständiga numret för din lägenhet vid rapportering till Skatteverket.

 Lägenhetsnummer  Fullständigt nummer
 1  1001
 2  1002
 3  1001
 4  1002
 5  1001
 6  1002
 7  1001
 8  1002
 9  1001
 10  1002
 11  1001
 12  1002
 13  1001
 14  1002
 15  1002
 16  1001
 17  1002
 18  1001
 19  1002
 20  1001
 21  1002
 22  1001
 23  1002
 24  1001
 25  1002
 26  1001
 27  1002
 28  1001
 29  1002
 30  1001
 31  1101
 32  1102
 33  1101
 34  1102
 35  1101
 36  1102
 37  1101
 38  1102
 39  1101
 40  1102
 41  1101
 42  1102
 43  1101
 44  1102
 45  1102
 46  1101
 47  1102
 48  1101
 49  1102
 50  1101
 51  1102
 52  1101
 53  1102
 54  1101
 55  1102
 56  1101
 57  1102
 58  1101
 59  1102
 60  1101
 61  1201
 62  1202
 63  1201
 64  1202
 65  1201
 66  1202
 67  1201
 68  1202
 69  1201
 70  1202
 71  1201
 72  1202
 73  1201
 74  1202
 75  1202
 76  1201
 77  1202
 78  1201
 79  1202
 80  1201
 81  1202
 82  1201
 83  1202
 84  1201
 85  1202
 86  1201
 87  1202
 88  1201
 89  1202
 90  1201