Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Medlemmar skall, efter byte till nya stadgar, när de löser hemförsäkring också teckna tillägg för bostadsrätt. Att vi har säkerhets-dörrar till lägenheterna kan påverka premien.