Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Medlemmar uppmanas att när de löser hemförsäkring också teckna tillägg för bostadsrätt. Att vi har säkerhets-dörrar till lägenheterna kan påverka premien.