Bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel och dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens.

 

Ägaren till bostadsrätten ska själv bo i lägenheten.

Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar.

Månadsavgiften förskottbetalas till SBC och ska vara betald senast den sista vardagen i varje månad.

Lämna ett svar