Föreningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Det är föreningen som äger fastigheten, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder. Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten utan att man äger en andel i föreningen.

Bostadsrättsföreningen styrs av en styrelse. Som medlem har du rösträtt på föreningsstämman där du en gång om året också kan påverka genom att välja styrelse. Varje bostadsrätt har en röst.

SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3 är en fristående bostadsrättsförening med egen skötsel och ekonomisk förvaltning.

Lämna ett svar