Extrastämma och Städdag

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA!

 

Lördag den 2:a september kl 13.00 håller vi extrastämma med anledning av stadgeändringarna. Vi träffas vid ”bryggan” utanför Ernst Torulfsgatan 7G. Vid regn ses vi i styrelserummet i källaren på Bromeliusgatan.

 

Den enda punkten på dagordningen är stadgeändringarna som vi påbörjade vid ordinarie stämman. Dagordningen finns utanför respektive tvättstuga.

 

Dagen inleds med STÄDDAG! Klockan 11.00 ses vi i källaren mellan husen för fördelning av arbetsuppgifter. Vi avslutar städningen med förfriskningar innan stämman.

Container kommer att finnas för skräp (ej elektronik). Alla cyklar ska vara märkta med namn, husets lägenhetsnummer samt datum. Annars flyttas de undan för att sedan skrotas.

 

Vi ses! Styrelsen