Kallelse till föreningsstämma!

Föreningsstämma 2019 onsdag 27 mars kl. 19.00

Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan

Dagordning och Årsredovisning kommer att finnas på vår hemsida www.skfnr3.se från den 6 mars.

Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till skfnr3@hotmail.com eller lämnade i den blå lådan utanför styrelserummet senast onsdag 13 mars.

Varmt välkomna!