Medlemsinfo februari 2019

Arbetet med uppfräschningen av våra trapphus går framåt. Ett tag till kommer målare och elektriker göra klart i alla uppgångar. Lite längre fram i vår kommer vi att få monterat nya entrédörrar till trapphusen.

Återigen har några personer vid ett flertal tillfällen försökt att ta sig in genom cykelnerfarten på Bromeliusgatan. De har inte lyckats ta sig in men gjort åverkan på dörren. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt och ser till att dörren går i lås ordentligt när vi använder denna väg ut.

Styrelsen ser över om vi också kan förbättra belysningen vid cykelnerfarten och vid entréerna på Bromeliusgatan.

Måndag 25 februari har vi fått besked om att ett arbete ska påbörjas på grönområdet mot byggarbetsplatsen. Detta grönområde kallas för ”Munkebäckspark”. Arbetet förväntas pågå till och med juni månad.

Alla cyklar som står utomhus på Ernst Torulfsgatan behöver flyttas till cykelrummen. Detta måste ske senast under denna helg eftersom cykelställen ska få ny tillfällig placering.

Sophusen på Ernst Torulfsgatan kommer att få ny plats på gräsytan som är intill garageplan. Luckorna ska få lås så att det bara är medlemmarna som kan lämna sopor.

Vi vill också bjuda in till vår Föreningsstämma onsdag 27 mars, se kallelse!

Styrelsen behöver förstärkning med 1-2 nya medlemmar. Vill du vara med och få insyn och påverka hur vi sköter huset får du väldigt gärna anmäla dig till styrelsen!

2019-02-21