Kallelse till föreningsstämma 2020!

HÄRMED KALLAS DU TILL STÄMMA/ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN


Vid årsstämman presenterar styrelsen bland annat föreningens ekonomi och motioner/förslag som inkommit från medlemmar. Du som boende i föreningen är en viktig del i stämman! Du har en röst som räknas då viktiga beslut om t.ex. föreningens ekonomi tas. Utöver det är årsstämman en fantastisk möjlighet att träffa dina grannar!

Mötet hålls onsdagen den 27 maj kl 18,30. Mötet borde kunna hållas trots pågående Coronaepidemi. Vi får sitta med lucka mellan oss samt respektera avstånd.

Årsredovisningen samt dagordning för mötet finns att ladda ner här:

Årsredovisning 2019

Dagordning föreningsstämma 2020

Om du inte har tillgång till dator kontakta gärna Eva Glimblad för att få handlingarna på papper.

Motioner/förslag till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 12:e maj. Du kan skicka dem per mail till skfnr3@hotmail.com eller lägga i den blåa brevlådan vid styrelserummet i källaren.

VÄLKOMNA


Är du intresserad av att bidra i att vi har en välmående förening? Vi söker nu en person som vill vara med i styrelsen och ha fokus på frågorna kopplade till föreningens ekonomi!

Känner du att du vill engagera dig i styrelsen och föreningens ekonomi, anmäl dig till Eva Glimblad telefon 070-1591978 eller eva.glimblad@gmail.com. Känn dig välkommen att höra av dig!


Med vänliga hälsningar Styrelsen

2020-05-01