Medlemsinfo december 2019

Vid vår städdag i slutet av september var vi drygt 30 personer som städade i och runt vårt hus. Alla arbetade på så bra att alla de arbetsuppgifter vi listat blev gjorda. Vi slängde skräp som fanns i källargångar och i tvättstugorna så att det var rent och snyggt överallt. Det är då mycket tråkigt att se att en del medlemmar tar sig friheten att återigen ställa skräp i gångar och tvättstugor. Vi utrustade också tvättstugor och bastu med nya städredskap och det är naturligtvis så att dessa redskap ska vara i de utrymmen vi ställt dem och inte på någon annan plats!!!

Ett lite trevligare besked är att vår förening har en fortsatt bra ekonomi och att vi därför kan behålla nuvarande medlemsavgifter, alltså ingen höjning för 2020.

När medlemmar gör renoveringar i kök och badrum eller gör annat som förändrar lägenhetens grundkonstruktion ska styrelsen framöver informeras innan arbetet påbörjas.

Efter utförd badrumsrenovering ska styrelsen få kopia på våtrumscertifikat.

All parkering på Ernst Torulfsgatans ”gård” är förbjuden. Det är endast tillåtet att köra in för snabb i- och urlastning, detta gäller även hantverkare som arbetar i huset. Utryckningsfordon måsta ha möjlighet att snabbt komma fram till alla uppgångar.

Våra trapphus börjar nu snart bli klara. Det är många som har uttryckt att de tycker att de nya entrédörrarna är fina och släpper in mycket ljus. Det som återstår nu är att målerifirman ska komma tillbaka och måla klart runt dörrarna och att vi ska få upp nya anslagstavlor.

Vår plan för våren är att förbättra entréerna utvändigt. Vi ska renovera/förbättra trapporna och snygga till vissa trappräcken.

Under våren kommer vi också se till att vi får gjort en ny Energideklaration för huset.

2019-11-30