Information om bygget

Nya Munkebäck

 

I Nya Munkebäck kommer det totalt byggas 346 lägenheter och 12 lokaler. 200 av dessa blir hyreslägenheter för Tornet, 79 stycken blir bostadsrättslägenheter för Riksbyggen och 67 bostadsrättslägenheter för Bonum, Riksbyggens seniorboendekoncept. Projektet i sin helhet kommer att vara färdigt under 2021.

Hej!   

Här på Munkebäck är det 3 olika projekt som ska få Munkebäck att växa. Munkebäcks Hage är det första projektet som startades och kommer tillsammans med projektet Lund vara de sista vi avslutar sommaren 2020, projekten Äng kommer att vara redo för inflyttning innan dess. Första inflyttningen i Hage sker redan till våren 2019. Här nedan finner ni lite information kring de pågående arbetena på alla tre projekten.

 

ü Munkebäck Hage

På etapp 1 pågår murning samt invändiga arbeten så som parkett, kakelsättning, köksmontage etc.

På etapp 2 pågår montage av ytterväggar sam yttertak.

På etapp 3 pågår gjutning av bottenplatta samt montage av stomme.

Sista tornkranen på Munkebäck monteras i skrivande stund och i Januari demonterar man 2 st tornkranar längst norr ut efter allèn.

ü Munkebäck Äng
Fortsatt montage av stomme samt ytterväggar. Ställningsarbete samt återfyllningsarbete runt huset pågår ännu. Nytt för Äng är att takmontaget har påbörjats.
ü Munkebäck Lund

Just nu platsgjuter vi källare, stommontaget har även påbörjats.

ü Planerade gjutdagar
Hage – 13/12 och 14/12
Äng – 4/12, 11/12 och 21/12
Lund – 6/12 och 13/12

Om vi under gjutdagen ser att arbetet kommer pågå längre än 19:00 så kommer vi informera om detta (via mejl) samt när det beräknas bli klart.
Vår målsättning är att dessa ska vara avslutade innan 19:00.

ü Övrig information
Uthyrningen av lägenheter i Hagens etapp 1 har flutit på bra och nu finns bara ett fåtal lägenheter kvar, dessa finns utlagda på Boplats.
ü Angående information med kort varsel  

Om vi behöver informera om oförutsedda händelser eller liknande med kort varsel mejlar vi, så snart vi vet, till styrelsen i bostadsrättföreningar/hyresvärdar för vidare spridning. Om du vill vara med på denna sändlista får du gärna meddela detta till sophia.drejenstam@peab.se. Självfallet gör vi allt vi kan för att minimera dessa händelser så långt det är möjligt.

 

 

Om du har några frågor angående byggnationen på plats är du välkommen att kontakta Lars Edvardsson på Peab, 0733 37 60 95.

 

Med vänliga hälsningar,

Platsledningen, Peab