Medlemsinfo

Gemensamhetslokalen kommer inte att kunna användas under fönsterbytet, den kommer att användas som lunchrum.

 

Fönstren kommer att ha förmonterade persienner. 

När fönstren byts i din lägenhet måste du tänka på att stänga av elementen. 

 

Kolla ordentligt att alla dörrar går i lås efter dig. Ser du en öppen dörr så stäng den. 

 

Har ni störningar i det trådbundna bredbandet (inte wifi) kontakta styrelsen via mail. Skfnr3@hotmail.com 

 

Preliminärt kommer föreningsstämman att vara 13/5. Är du intresserad av att vara med i styrelsen kontakta valberedningen, Hamed tel 0733169330. 

 

Med vänliga hälsningar STYRELSEN