Medlemsinfo mars 2022

Nu börjar vi närma oss föreningsstämman / städdagen den 14 maj. I och med detta vill vi i god tid informera om att cyklar ska märkas med namn och datum. Är de inte märkta rensas de bort för att slängas. Vi behöver bättre plats i våra cykelrum. Saknar du din cykel så hör av dig till styrelsen så kanske den finns kvar bland tidigare bortplockade cyklar. 

 

Det är mycket viktigt att alla informerar sig om hur brandsläckarna vi satt upp fungerar.  Vi vill också upplysa om att trapphusen inte får användas för någon som helst förvaring av t ex cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller andra föremål. Detta på grund av brandrisk, en barnvagn som sätts i brand kan fylla hela trapphuset med livsfarlig rök. Föremål i trapphuset kan även utgöra ett hinder för räddningstjänst och ambulans vid brand eller olycka. 

 

Det finns krukor att låna om någon vill plantera något fint utanför porten. 

 

Vi hoppas på lugnare tider och att många kan vara med på vår stämma och städdag! Det är ett bra tillfälle att träffa sina grannar och att tillsammans göra fint i vårt hus,                                                                                                                                                                                                      

 

Med vänliga hälsningar styrelsen