Medlemsinfo april/maj 2021

Våren/sommaren närmar sig och vi skulle egentligen ha en föreningsstämma snart. På grund av pandemirestriktionerna kan/får vi inte ha ett möte. Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket gör att vi måste göra avsteg från våra stadgar. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på stämman trots att stadgarna säger annat. Vi har bokat in lördagen den 28 augusti för kombinerad stämma och städdag.  Vi hoppas att en del restriktioner är borta då samt att många borde vara vaccinerade. Reservera därför redan nu denna dag.

Årsredovisningen finns nu på vår hemsida om ni vill titta på den redan nu.

Vi vill påminna om att det finns krukor att hämta ut om man vill ha en kruka utanför entrén. Blommor, jord och vattning får man stå för själv. Kontakta Eva Henningsson i styrelsen på telefon 0701-730586.

Till sist vill vi rikta en skarp uppmaning till er som ställer ner saker i källargångarna: sluta med detta. Dels är det en brandfara dels hindrar det andra som ska fram och slutligen är källaren ingen avstjälpningsplats. Förvara sakerna i eget förråd, som alla har två av, och släng det i containern när den kommer på städdagen alternativt kör det till återvinningsstation. Det finns en i Alelyckan och en i Sävenäs.

 

Med önskan om en trevlig sommar från styrelsen.