Medlemsinfo 2016-06-26

På vår städdag i maj var det representanter från 27 lägenheter som hjälpte till och gjorde fint i och runt vårt hus. Styrelsen skulle önska att det var fler som engagerade sig på våra städdagar. Vi har försökt lite olika modeller för att locka fler men det blir oftast runt 30 personer som är med och hjälper till. Är det någon som har en idé om hur vi kan öka antalet personer som är med på våra städdagar så tar vi gärna emot tips.

Vi har tidigare meddelat att Tomas och Allan nu i vår skulle ha startat arbetet med håltagning i badrumsdörrarna för att öka ventilationen. Tanken var också att de vid detta tillfälle skulle inspektera att ventiler och inspektionslucka var åtgärdat hos de medlemmar som tidigare fått besked om att detta måste göras. Arbetet har inte kunnat starta eftersom Tomas och Allan har haft andra arbeten i huset som tagit längre tid än beräknat. Vi hoppas nu att Tomas och Allan kan göra dessa arbeten efter sommaren så att det är klart inför ombesiktning av OVK i oktober. Vi återkommer med tidplan för detta arbete.

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt härlig sommar!