Medlemsinfo 20151029

Vi kommer inte att ha någon städdag i höst eftersom det inte finns så mycket arbete att göra nu i fastigheten. Ännu en gång måste vi påminna om att rökning är absolut förbjuden i alla våra gemensamma utrymmen som trapphus, källare, vind och tvättstuga. Vi vill inte heller se fimpar och snuspåsar i och runt vårt hus.

 

OVK-besiktningen som gjordes av GÖSAB i våras påtalade en del brister i våra lägenheter. GÖSABS ingenjörer har meddelat att för att få en godkänd OVK behöver vi åtgärda följande:

  • Alla övertapetserade utluftsventiler måste tas fram och öppnas upp
  • Det måste finnas en inspektionslucka i kök ovanför fläkten
  • Ventiler måste sättas in i dörrarna till badrummen för ökad ventilation

Styrelsen har beslutat att det åligger de enskilda medlemmarna att ta fram samtliga utluftsventiler och se till att det finns inspektionslucka ovanför fläkt i köket.

Föreningen kommer att sätta in ventiler i dörrarna till badrummen och denna kostnad kommer föreningen att stå för.

Tomas och Allan kommer att starta arbetet med att sätta in ventiler i badrumsdörrarna           veckan efter påsk den 29 mars 2016 och de kommer i samband med detta arbetet inspektera att ventiler och inspektionslucka är åtgärdad.

Har ni frågor om de åtgärder som måste göras får ni ta kontakt med Tomas telefon 0703-550300 eller Allan 0707-853861.