Kallelse till föreningsstämma!

Posted on Posted in Okategoriserade

Föreningsstämma 2019 onsdag 27 mars kl. 19.00 Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan Dagordning och Årsredovisning kommer att finnas på vår hemsida www.skfnr3.se från den 6 mars. Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till skfnr3@hotmail.com eller lämnade i den blå lådan utanför styrelserummet senast onsdag 13 mars. Varmt välkomna!

Medlemsinfo februari 2019

Posted on Posted in Okategoriserade

Arbetet med uppfräschningen av våra trapphus går framåt. Ett tag till kommer målare och elektriker göra klart i alla uppgångar. Lite längre fram i vår kommer vi att få monterat nya entrédörrar till trapphusen. Återigen har några personer vid ett flertal tillfällen försökt att ta sig in genom cykelnerfarten på Bromeliusgatan. De har inte lyckats […]

Infobrev december 2018

Posted on Posted in Okategoriserade

Styrelsen har beslutat att ändra reglerna för Gemensamhetslokalen. Lokalen kan hyras fredagar 17.00 – 23.00, lördagar 10.00 – 23.00 och söndagar 10.00 – 21.00. Vi har gjort dessa ändringar på grund av att det är så lyhört i huset och många grannar blir störda. Under våren kommer en efterlängtad renovering av trapphusen vilket innebär byte […]

Information om bygget

Posted on Posted in Okategoriserade

Nya Munkebäck   I Nya Munkebäck kommer det totalt byggas 346 lägenheter och 12 lokaler. 200 av dessa blir hyreslägenheter för Tornet, 79 stycken blir bostadsrättslägenheter för Riksbyggen och 67 bostadsrättslägenheter för Bonum, Riksbyggens seniorboendekoncept. Projektet i sin helhet kommer att vara färdigt under 2021. Hej!    Här på Munkebäck är det 3 olika projekt […]

Medlemsinfo oktober 2018

Posted on Posted in Okategoriserade

Höstfest fredag 26 oktober kl. 19.00 Alla medlemmar är välkomna till årets höstfest i gemensamhets-lokalen. Som tidigare år bjuder vi på god mat och dryck. Vi ordnar med quiz och lite andra aktiviteter och hoppas att riktigt många medlemmar vill vara med denna kväll. För vår planering behöver vi veta hur många som vill vara […]

Städdag och Kallelse, extra föreningsstämma 2018-04-12

Posted on Posted in Medlemsinfo, Okategoriserade

Städdag måndag 7 maj 2018 Samling från klockan 17.00 på Ernst Torulfsgatan 7 H Så var det åter dags för vårens städdag. Vi behöver städa i våra gemensamma utrymmen som tvättstuga, torkrum, bastu och trapphus. Rabatter på Bromeliusgatan och gräsytor på baksidan vid våra garage behöver krattas och städas upp. Styrelsen ser städdagarna som ett […]

Dagordning föreningsstämma 2018

Posted on Posted in Föreningsstämma

Dagordning Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3, onsdagen den 28:e mars 2018 kl 19:00 Mötets öppnande Val av ordförande för föreningsstämman Val av sekreterare för föreningsstämman Godkännande av dagordningen Fastställande av röstlängd Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad. Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisionsberättelse Beslut om fastställande […]

Kallelse 2018-03-01

Posted on Posted in Kallelse

Kallelse – Föreningsstämma 2018 onsdag 28 mars kl. 19.00 Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan 7 Dagordning och Årsredovisning kommer att finnas på hemsidan från den 14 mars. Förslagen kan också fås i pappersform efter kontakt med styrelsen. Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till skfnr3@hotmail.com eller inlämnade i den blå lådan utanför styrelserummet senast onsdag 21 mars. […]