Dagordning föreningsstämma 2022

Posted on Posted in Okategoriserade

Dagordning   Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3, Lördagen den 14 maj 2022 klockan 13.30 Mötets öppnande Val av ordförande för föreningsstämman Val av sekreterare för föreningsstämman Godkännande av dagordningen Fastställande av röstlängd Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisionsberättelsen Beslut om […]

Kallelse föreningsstämma 2022

Posted on Posted in Okategoriserade

Kallelse Föreningsstämma 2022 Lördag 14 maj kl. 13.30 i föreningslokalen Årsredovisningen samt dagordningen kommer att finnas på vår hemsida efter påsk. Motioner/förslag måste vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj. Motioner kan läggas i den blå brevlådan utanför styrelserummet. Det är mycket viktigt att du kommer eftersom stämman måste fatta beslut om nya lån på […]

Medlemsinfo mars 2022

Posted on Posted in Okategoriserade

Nu börjar vi närma oss föreningsstämman / städdagen den 14 maj. I och med detta vill vi i god tid informera om att cyklar ska märkas med namn och datum. Är de inte märkta rensas de bort för att slängas. Vi behöver bättre plats i våra cykelrum. Saknar du din cykel så hör av dig […]

Medlemsinfo september 2021

Posted on Posted in Okategoriserade

TACK! Till alla som kom till städdagen och stämman. Mycket blev gjort och fint blev det. Vi har en ny vattenskada i lokalen mot pizzerian. Den uppstod i samband med hällregn. Reparation pågår. Kommunen får se över sina dagvattenbrunnar så det inte händer igen. Vi ska träffa kommunen för att diskutera hur de ska lösa […]

Dagordning stämma

Posted on Posted in Okategoriserade

Nedan följer dagordningen till stämman. Dagordning   Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3, Lördagen den 28 augusti 2021 klockan 13.30   Mötets öppnande Val av ordförande för föreningsstämman Val av sekreterare för föreningsstämman Godkännande av dagordningen Fastställande av röstlängd Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad Föredragning av styrelsens […]

Medlemsinfo och kallelse till stämma

Posted on Posted in Okategoriserade

HÄRMED KALLAS DU TILL STÄMMA/ÅRSMÖTE                FÖR FÖRENINGEN    Mötet hålls lördagen den 28:e augusti kl 13.30 . Årsredovisningen samt dagordning för mötet finns på vår hemsida. Om du inte har tillgång till dator kontakta gärna Eva Glimblad för att få handlingarna på papper. Motioner/förslag till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 13:e augusti. Motioner […]

Medlemsinfo april/maj 2021

Posted on Posted in Okategoriserade

Våren/sommaren närmar sig och vi skulle egentligen ha en föreningsstämma snart. På grund av pandemirestriktionerna kan/får vi inte ha ett möte. Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket gör att vi måste göra avsteg från våra stadgar. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på stämman trots att stadgarna säger annat. Vi har bokat in […]

Medlemsinfo november 2020

Posted on Posted in Okategoriserade

Sophantering Sopor får absolut inte ställas utanför sophusen utan ska slängas i sopinkastet. Ser du en påse som står utanför var snäll och släng den där den ska vara innan fåglarna kommer dit och sprider ut allt.   Störningar Tänk på att vi bor i ett väldigt lyhört hus där ljud sprids lätt genom väggar, […]