Medlemsinfo september 2021

Posted on Posted in Okategoriserade

TACK! Till alla som kom till städdagen och stämman. Mycket blev gjort och fint blev det. Vi har en ny vattenskada i lokalen mot pizzerian. Den uppstod i samband med hällregn. Reparation pågår. Kommunen får se över sina dagvattenbrunnar så det inte händer igen. Vi ska träffa kommunen för att diskutera hur de ska lösa […]

Dagordning stämma

Posted on Posted in Okategoriserade

Nedan följer dagordningen till stämman. Dagordning   Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3, Lördagen den 28 augusti 2021 klockan 13.30   Mötets öppnande Val av ordförande för föreningsstämman Val av sekreterare för föreningsstämman Godkännande av dagordningen Fastställande av röstlängd Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad Föredragning av styrelsens […]

Medlemsinfo och kallelse till stämma

Posted on Posted in Okategoriserade

HÄRMED KALLAS DU TILL STÄMMA/ÅRSMÖTE                FÖR FÖRENINGEN    Mötet hålls lördagen den 28:e augusti kl 13.30 . Årsredovisningen samt dagordning för mötet finns på vår hemsida. Om du inte har tillgång till dator kontakta gärna Eva Glimblad för att få handlingarna på papper. Motioner/förslag till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 13:e augusti. Motioner […]

Medlemsinfo april/maj 2021

Posted on Posted in Okategoriserade

Våren/sommaren närmar sig och vi skulle egentligen ha en föreningsstämma snart. På grund av pandemirestriktionerna kan/får vi inte ha ett möte. Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket gör att vi måste göra avsteg från våra stadgar. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på stämman trots att stadgarna säger annat. Vi har bokat in […]

Medlemsinfo november 2020

Posted on Posted in Okategoriserade

Sophantering Sopor får absolut inte ställas utanför sophusen utan ska slängas i sopinkastet. Ser du en påse som står utanför var snäll och släng den där den ska vara innan fåglarna kommer dit och sprider ut allt.   Störningar Tänk på att vi bor i ett väldigt lyhört hus där ljud sprids lätt genom väggar, […]

Medlemsinfo augusti 2020

Posted on Posted in Okategoriserade

Som alla har sett har vi fått upp en byggnadsställning på gaveln. Vi har tyvärr fått en fuktskada pga trasiga fogar i fasaden. Det kommer att påbörjas arbete inom kort som tyvärr kommer att innebära en del oväsen. I samband med detta vill vi påminna om att det är viktigt att använda rätt sorts färg […]

Kallelse till föreningsstämma 2020!

Posted on Posted in Okategoriserade

HÄRMED KALLAS DU TILL STÄMMA/ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN Vid årsstämman presenterar styrelsen bland annat föreningens ekonomi och motioner/förslag som inkommit från medlemmar. Du som boende i föreningen är en viktig del i stämman! Du har en röst som räknas då viktiga beslut om t.ex. föreningens ekonomi tas. Utöver det är årsstämman en fantastisk möjlighet att träffa […]

Medlemsinfo mars 2020

Posted on Posted in Okategoriserade

Som alla vet har vi ju en pandemi som pågår för fullt.  De mest utsatta är de äldre och de med vissa sjukdomar. Vi har äldre i huset, knacka gärna på om du ska handla, de kanske behöver något. Corona har också medfört att det är brist på toalettpapper i affärerna.  Tänk på att inte […]

Medlemsinfo december 2019

Posted on Posted in Okategoriserade

Vid vår städdag i slutet av september var vi drygt 30 personer som städade i och runt vårt hus. Alla arbetade på så bra att alla de arbetsuppgifter vi listat blev gjorda. Vi slängde skräp som fanns i källargångar och i tvättstugorna så att det var rent och snyggt överallt. Det är då mycket tråkigt […]