Kallelse föreningsstämma 2022

Kallelse

Föreningsstämma 2022

Lördag 14 maj kl. 13.30 i föreningslokalen

Årsredovisningen samt dagordningen kommer att finnas på vår hemsida efter påsk.

Motioner/förslag måste vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj. Motioner kan läggas i den blå brevlådan utanför styrelserummet.

Det är mycket viktigt att du kommer eftersom stämman måste fatta beslut om nya lån på grund av att vi behöver byta alla fönster.

 

Städdag

Föreningen anordnar gemensam städdag på förmiddagen den 14:e maj från kl. 10.30 fram till ca 12.30. Samling i källaren i vinkeln mellan husen.  Container kommer att finnas.

Därefter blir det fika i föreningslokalen från kl. 13 och sedan börjar årsmötet.

Glöm inte att märka din cykel med namn, lägenhetsnummer och datum. Omärkta cyklar kommer att ställas undan för att senare forslas bort.

Eftersom vi alla äger huset tillsammans vill vi uppmana alla att medverka för att hålla huset i ett gott och trevligt skick.

 

Välkomna