Medlemsinfo och kallelse till stämma

HÄRMED KALLAS DU TILL STÄMMA/ÅRSMÖTE

               FÖR FÖRENINGEN 

 

Mötet hålls lördagen den 28:e augusti kl 13.30 . Årsredovisningen samt dagordning för mötet finns på vår hemsida. Om du inte har tillgång till dator kontakta gärna Eva Glimblad för att få handlingarna på papper.

Motioner/förslag till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 13:e augusti. Motioner läggs i blå brevlådan utanför styrelserummet

Som alla vet är många restriktioner hävda men vi uppmanar ändå till att vi håller distans.

 

 

STÄDDAG

Föreningen anordnar gemensam städdag på förmiddagen den 28:e från kl 10.30 fram till cirka 12.30. Samling i källaren i vinkeln mellan husen.  Container kommer att finnas. Därefter blir det fika i gemensamhetslokalen från kl 13. Därefter blir det årsmöte (se ovan)

Då det gäller vårt eget hus som vi äger tillsammans, vill vi uppmana alla som kan att medverka för att hålla huset i gott och trevligt skick.  Glöm inte att märka din cykel med namn och lgh nr. Omärkta cyklar kommer att ställas undan.

VÄLKOMNA