Trivselregler

 1. Med hänsyn till den allmänna trevnaden var rädd om vår gemensamma egendom
  samt planteringar och gräsmattor
 2. Uppträd i övrigt med största möjliga hänsyn till de andra medlemmarna i föreningen. Slå inte i dörrar, spela musik med lagom volym, då vår fastighet är relativt lyhörd.
 3. Trappuppgångar och korridorer i källare och på vindar får inte användas som förvaringsplats för något slag av privata tillhörigheter.
  Cyklar och mopeder ska förvaras i därför avsett cykelrum.
  Barnvagn och rollator får förvaras i utrymmet under trapphuset i källargången.
 4. Rökning är inte tillåten i något av våra gemensamma utrymmen.
  Visa hänsyn vid rökning på balkong och vid vistelse på gården.
 5. Att hänga eller torka kläder utanför fönster och balkonger är förbjudet.
 6. Grillning på balkong är inte tillåten. Använd gärna vår grönyta framför Ernst Torulfsgatan 7 där det också finns möjlighet att låna utemöbler.
 7. Medlem/familjemedlemmar görs ansvariga för uppkomna skador inom fastigheten, förorsakade av dom själva. Vid tecknande av hemförsäkring lägg gärna till bostadsrättstillägg.
 8. Trappstädning sker två ggr i månaden av anställd personal. I övrigt är det vårt eget ansvar att torka ledstänger och putsa fönster. Om du själv vid flytt, renovering m.m. smutsar ner i trapphuset är det din skyldighet att städa upp.
 9. Biltrafik på gångbanan Ernst Torulfsgatan 7, är endast tillåten för i- och urlastning och därefter ska bilen flyttas omgående.
  Vändzonen på Ernst Torulfsgatan 7 är ingen parkeringsplats.
 10. Det är inte tillåtet att sätta upp egna namnskyltar eller något annat på utsidan av lägenhetsdörren. Detta är för att ytskiktet på säkerhetsdörren försämras.
 11. Hushållssopor slängs i de sophus som finns utanför Bromelisgatan resp. Ernst Torulfsgatan. Kompost läggs i de bruna påsarna och slängs längst till
  höger i sophusen. Påsar finns att hämta i mangelrummen. För övrig källsortering hänvisar vi till återvinningscentralen på parkeringsplatsen vid Munkebäckstorg.
 12. Felanmälan eller andra synpunkter lämnas skriftligen vid anvisade
  platser eller via vår hemsida www.skfnr3.se eller mejl: skfnr3@hotmail.com.
 13. Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan 7 kan hyras av medlemmarna.
  Se separata ordningsregler.
 14. Bastutid bokas i förväg och får endast användas i två timmar i rad. Om den bokade tiden inte har tagits i anspråk inom 30 min får tiden utnyttjas av annan.
  Tänk på att göra rent efter dig och plocka med skräppåsar efter utnyttjad tid.
 15. Tvättid för tvättstuga bokas med föreningens tvättlås. Om den bokade tvättiden
  inte har tagits i anspråk inom 30 min får tvättiden utnyttjas av någon annan.
  Vid överenskommelse får tvättider gärna delas med varandra inom bokad tid.
  Tvätttider måndag-söndag kl 8:00-22:00 enligt bokningstavlan utanför tvättstuga.
  Det är inte tillåtet att färga textiler i tvättmaskinerna eller att tvätta oljiga kläder, tunga mattor etc.
  De som använt tvättvårdsutrymmena är skyldig att göra rent efter sig och ta med sig tomma skölj- och tvättmedelsförpackningar.
Om vi alla hjälpts åt så blir det fortsatt trevligt i vårt hus!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3