För mäklare

INFORMATION FÖR MÄKLARE OCH POTENTIELLA KÖPARE

Underhållsplan – aktiviteter i urval
– Fastigheterna har gjort ett stambyte 1992.
– Fönster ommålades 2012.
– Uppgradering av vattensystem 2012.
– Nya tvättmaskiner 2014 nya torktumlare 2018.
– Ny porttelefon och passagesystem 2014.
– Fiber installerades i fastigheten 2015. Avgiften tas ut i samband med medlemsavgiften. I dag levereras 250/250 mbit/s.
– Byggnation av 10 nya parkeringsplatser 2018.
– Renovering av entreér genomfördes under 2019 med byte av entredörrar, ny belysning samt målning.


VÅRA RUTINER VID ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT

ÖVERLÅTELSE
I samband med överlåtelse av bostadsrätt (när lägenheten säljs vidare till ny ägare) tag kontakt med kundtjänst på SBC, som kan tillhandahålla blankett för ansökan om medlemskap.

Vid överlåtelse skall köparen ansöka om medlemskap i föreningen (ansökan måste
beviljas innan köparen flyttar in i lägenheten och lägenheten måste vara besiktigad innan medlemskap beviljas).

Den nye medlemmen ska äga minst 50% av bostaden för att godkännas som ny medlem.

Ansökan insändes till SBC tillsammans med överlåtelseavtalet. Med detta underlag beslutar styrelsen sedan om medlemskap.

Överlåtelseavgift: 3,5 % av gällande prisbasbelopp betalas av säljaren.

Styrelsebeslut 2016-01-13.

PANTSÄTTNING 

Pantsättning skickas direkt till SBC som skriver under pantsättningshandlingen,
skickar handlingen till banken och noterar pantsättningen i lägenhetsförteckningen.
Även makulerade pantsättningshandlingar måste skickas in till SBC för avnotering lägenhetsförteckningen.

Pantsättningsavgift: 1,5 % av gällande prisbasbelopp betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsebeslut 2016-01-13

I enlighet med föreningens förvaltningsavtal tillfaller dessa avgifter SBC. 

SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum

Tel: 0771-722 722

Postadress: SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall

Besöksadress: SBC, Östra Hamngatan 18, Göteborg

Föreningens organisationsnummer:  757201-9029