Regler för gemensamhetslokal

Regler för föreningslokal

Lokalen hyrs ut till medlemmar i bostadsrättsföreningen skfnr3

Lokalen kan hyras:

fredagar mellan 17:00 och 23:00

lördagar mellan 10:00 och 23:00

söndagar mellan 10:00 och 21:00

Lokalen får inte användas på andra tider än dessa

1. Du förväntas visa allmän hänsyn till dina grannar i huset.

2. All rökning i lokalen, källare och trappuppgång är förbjudet.

3. Fönstren skall hållas stängda under kvällen, tänk på att ljudet går rätt upp i lägenheterna ovanför men även till fastigheten på andra sidan gatan.

4. Entrédörrar och dörrar ner till källaren skall hållas stängda och får inte ställas upp.

5. Det är inte tillåtet att placera marschaller på trappan utanför entrén

6. Det är förbjudet att elda i den öppna spisen eftersom rökkanalen är trasig.

7. Självklart måste du som hyrestagare vistas i lokalen under hela tiden som aktivitet pågår.

8. Som hyrestagare är du ansvarig för de eventuella skador som kan uppkomma.

9. Parkettgolvet skall sopas och torkas av med lätt fuktad trasa – använd inte något rengöringsmedel.

10. Sopor skall slängas i sophuset, inget får ställas utanför eller lämnas kvar i lokalen.

11. Lokalen, toaletten, källargången samt utsidan huset skall vara städade senast kl. 11:00 eller efter överenskommelse med lokalansvarig.

12. Lokalen kommer att inspekteras i samband med att nycklarna lämnas tillbaka.

13. Eventuell extra städning debiteras den som hyr lokalen.

14. Lokalhyran är 200 kronor för fredagar, lördagar och söndagar och skall betalas i samband med att nyckeln lämnas ut.

Jag godtar dessa regler och avser följa dem.

Lämna ett svar