Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen innan den påbörjas. All annan uthyrning är att betrakta som otillåten andrahandsuthyrning.

Tillstånd för andrahandsuthyrning kan ges ett år i taget under högst 3 år.

För att få hyra ut lägenhet i andra hand så måste medlemmen ansöka hos styrelsen. Denna ansökan ska ha inkommit till styrelsen och blivit godkänd innan uthyrningen påbörjas. Ansökan görs skriftligen utifrån nedan dokument:

Ansökan om andrahandsuthyrning sida 1

Ansökan om andrahandsuthyrning sida 2

Det är alltid medlemmen som är ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen. Medlemmen ansvarar för att medlemsavgiften betalas in till föreningen i tid. Det ligger också på medlemmen själv att bevaka när tiden för uthyrning går ut. Ska tiden förlängas så måste detta ansökas om innan tiden för uthyrningen har upphört.

Kommentera