Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen innan den påbörjas. All annan uthyrning är att betrakta som otillåten andrahandsuthyrning.

Tillstånd för andrahandsuthyrning kan ges ett år i taget under högst 3 år.

För att få hyra ut lägenhet i andra hand så måste medlemmen ansöka hos styrelsen. Denna ansökan ska ha inkommit till styrelsen och blivit godkänd innan uthyrningen påbörjas. Ansökan görs skriftligen utifrån nedan dokument:

Ansökan om andrahandsuthyrning sida 1

Ansökan om andrahandsuthyrning sida 2

Det är alltid medlemmen som är ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen. Medlemmen ansvarar för att medlemsavgiften betalas in till föreningen i tid. Det ligger också på medlemmen själv att bevaka när tiden för uthyrning går ut. Ska tiden förlängas så måste detta ansökas om innan tiden för uthyrningen har upphört.

Lämna ett svar