Information om bygget

Posted on Posted in Okategoriserade

Nya Munkebäck   I Nya Munkebäck kommer det totalt byggas 346 lägenheter och 12 lokaler. 200 av dessa blir hyreslägenheter för Tornet, 79 stycken blir bostadsrättslägenheter för Riksbyggen och 67 bostadsrättslägenheter för Bonum, Riksbyggens seniorboendekoncept. Projektet i sin helhet kommer att vara färdigt under 2021. Hej!    Här på Munkebäck är det 3 olika projekt […]

Medlemsinfo oktober 2018

Posted on Posted in Okategoriserade

Höstfest fredag 26 oktober kl. 19.00 Alla medlemmar är välkomna till årets höstfest i gemensamhets-lokalen. Som tidigare år bjuder vi på god mat och dryck. Vi ordnar med quiz och lite andra aktiviteter och hoppas att riktigt många medlemmar vill vara med denna kväll. För vår planering behöver vi veta hur många som vill vara […]

Städdag och Kallelse, extra föreningsstämma 2018-04-12

Posted on Posted in Medlemsinfo, Okategoriserade

Städdag måndag 7 maj 2018 Samling från klockan 17.00 på Ernst Torulfsgatan 7 H Så var det åter dags för vårens städdag. Vi behöver städa i våra gemensamma utrymmen som tvättstuga, torkrum, bastu och trapphus. Rabatter på Bromeliusgatan och gräsytor på baksidan vid våra garage behöver krattas och städas upp. Styrelsen ser städdagarna som ett […]

Dagordning föreningsstämma 2018

Posted on Posted in Föreningsstämma

Dagordning Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3, onsdagen den 28:e mars 2018 kl 19:00 Mötets öppnande Val av ordförande för föreningsstämman Val av sekreterare för föreningsstämman Godkännande av dagordningen Fastställande av röstlängd Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad. Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisionsberättelse Beslut om fastställande […]

Kallelse 2018-03-01

Posted on Posted in Kallelse

Kallelse – Föreningsstämma 2018 onsdag 28 mars kl. 19.00 Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan 7 Dagordning och Årsredovisning kommer att finnas på hemsidan från den 14 mars. Förslagen kan också fås i pappersform efter kontakt med styrelsen. Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till skfnr3@hotmail.com eller inlämnade i den blå lådan utanför styrelserummet senast onsdag 21 mars. […]

Medlemsinfo 2018-01-21

Posted on Posted in Medlemsinfo

Parkering Parkeringarna i vårt område blir nu allt färre i och med att även den stora parkeringen framför huset har stängts av. Vi arbetar för att få fram alternativa parkeringslösningar åtminstone för de tio parkeringsplatser upp mot torget som vi nu tappar. Avgifter parkering/garage Vi har tidigare meddelat att priset för parkering/garage skulle höjas med […]

Medlemsinfo 2017-12-07

Posted on Posted in Medlemsinfo

Under hösten har vi haft inbrott i källaren på Bromeliusgatan ett antal gånger. Under de sista veckorna har de brutit sig in vid tre olika tillfällen. Styrelsen har som vi tidigare informerat om beställt nya säkrare dörrar till våra cykelingångar. Belysningen i källargångarna kommer också att bytas ut så att det blir tryggare att röra […]