Kallelse 2018-03-01

Kallelse – Föreningsstämma 2018
onsdag 28 mars kl. 19.00

Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan 7
Dagordning och Årsredovisning kommer att finnas på hemsidan från den 14 mars.
Förslagen kan också fås i pappersform efter kontakt med styrelsen.

Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till
skfnr3@hotmail.com eller inlämnade i den blå lådan utanför
styrelserummet senast onsdag 21 mars.

Vi serverar kaffe/te och bulle!

Varmt välkomna!