Medlemsinfo 2017-02-11

Föreningsstämma
Årets föreningsstämma kommer vi i år att ha onsdag 29 mars i vår föreningslokal – boka dagen!

Kallelse med årsredovisning publiceras närmare stämman.

Städning
Vår nya städfirma ”Vital-städ” har nu kommit igång med städningen av trapporna i trapphusen. De kommer framöver att städa varje jämn vecka.

Vi vill påminna om att dörrmattor och andra föremål inte får finnas i trapphusen på grund av brandrisk och att det även förenklar städningen.

Tvättstugorna
Tvättlåsen ska endast sitta uppe när du verkligen tänker använda tvättstugan.
Blir du förhindrad ska låset omedelbart tas bort och sitta på låsparkeringen. Alltför ofta är tvättstugan bokad men det är ingen som tvättar.

Vi har inte personal som städar tvättstugorna utan det ska vi medlemmar själva ta ansvar för och naturligtvis ta med oss och själva slänga förpackningar och annat skräp.

Källaren
Vi har vid några tillfällen haft besök av obehöriga i källaren på Bromeliusgatan.
Styrelsen ser över hur vi kan öka säkerheten i huset.

Vi vill uppmana alla medlemmar att aldrig ställa upp dörrar och se till att alla dörrar alltid går i lås.

Hemsidan
All information från oss i styrelse läggs upp på vår hemsida www.skfnr3.se
Louise Nordahl i styrelsen är ansvarig för hemsidan och ni får gärna höra av er till henne om ni har tankar om vad som mer bör finnas med på vår sida!