Kallelse

Extra föreningsstämma måndag 28 april 2014 kl. 19.00 i Gemensamhetslokalen med anledning av ändringar i våra stadgar.
Vid vår ordinarie föreningsstämma i år godkände stämman dessa ändringar första gången.
Efter den extra föreningsstämman avslutar vi med att tända grillen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen SKF:s Brf Nr 3

Lämna ett svar