Medlemsinfo Mars 2023

Föreningsstämman kommer att vara den 15/5 kl 18.30

Det är viktigt att många kommer pga ändringar i stadgarna och för information om vår ekonomi.

Motioner till stämman ska lämnas senast två veckor före, i den blå lådan utanför styrelserummet.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen hör av dig till valberedningen, Hamed tel 0733169330

 

Städdagen flyttas till hösten då vi också kommer att ha en extra stämma. Då kommer vi även att ha en container.

 

Persienner är förmonterade på fönstren men underhållet får var och en stå för själva.

 

I överkanten på fönstren finns en spaltventil som måste vara öppen för ventilationen i huset.

 

Med vänliga hälsningar STYRELSEN