Välkommen till SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3

Vår målsättning med webbplatsen är att detta ska vara en naturlig informationskälla för våra medlemmar.

Här kan ni ta del av nyheter som föreningen vill infomera om, kolla av kalendern samt göra felanmälan om något sådant behov föreligger.

Med vänliga hälsningar,
SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3

Lämna ett svar