Medlemsinfo november 2020

Sophantering

Sopor får absolut inte ställas utanför sophusen utan ska slängas i sopinkastet. Ser du en påse som står utanför var snäll och släng den där den ska vara innan fåglarna kommer dit och sprider ut allt.

 

Störningar

Tänk på att vi bor i ett väldigt lyhört hus där ljud sprids lätt genom väggar, golv och tak. Visa hänsyn mot dina grannar framförallt tidiga morgnar och sena kvällar. Vi påminner också om att rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen. Tänk också på att hålla avstånd från huset om du röker ute på gården.

 

Medlemsavgifter 

Från och med 1 januari nästa år höjs medlemsavgiften med 5% per lägenhet. Vi behöver höja avgifterna för att klara kostnadsökningar samt framtida investeringar i fastigheten. Avgifterna för parkeringar och garage berörs inte

 

Med önksan om att framtiden snart ljusnar och att epidemin lugnar sig.

Gott slut från Styrelsen