Medlemsinfo mars 2020

Som alla vet har vi ju en pandemi som pågår för fullt.  De mest utsatta är de äldre och de med vissa sjukdomar. Vi har äldre i huset, knacka gärna på om du ska handla, de kanske behöver något. Corona har också medfört att det är brist på toalettpapper i affärerna.  Tänk på att inte spola ner annat än toalettpapper så att stopp i rören undviks.

Styrelsen har beslutat att skjuta på föreningsstämman pga Coronautbrottet och vi planerar att ha mötet den 27 maj.  Om du ska skriva en motion behöver den vara styrelsen tillhanda senast 12 maj. Det kommer en separat kallelse men boka datumet redan nu.

Nu när våren närmar sig kanske du blir sugen på att plantera? Föreningen har köpt in stora krukor så att det finns en för varje uppgång. Vill du ha en kruka hör av dig till Eva Henningsson  i styrelsen telefonnummer: 0701-730 586. Du får själv stå för jord och blommor och omvårdnad.

Med hopp om att allt ska lugna ner sig och livet så småningom bli som vanligt.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

2020-03-22