Kallelse till föreningsstämma!

Posted on Posted in Okategoriserade

Föreningsstämma 2019 onsdag 27 mars kl. 19.00

Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan

Dagordning och Årsredovisning kommer att finnas på vår hemsida www.skfnr3.se från den 6 mars.

Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till skfnr3@hotmail.com eller lämnade i den blå lådan utanför styrelserummet senast onsdag 13 mars.

Varmt välkomna!