Medlemsinfo 2016-05-09, Städdag & Kallelse

Städdag måndag 23 maj 2016

Samling klockan 17.00 utanför Gemensamhetslokalen.

På städdagen behöver vi städa upp runt huset, rensa i rabatter, tvätta fönster i trapphusen och städa i våra gemensamma utrymmen som tvättstuga, torkrum och bastu. Styrelsen ser städdagarna som ett bra sätt att slippa köpa in tjänster så att vi kan fortsätta att hålla nere avgifterna i föreningen.

Container kommer att finnas på såväl Bromeliusgatan som Ernst Torulfsgatan.

Innan städdagen måste alla cyklar märkas upp med namn, datum och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer under städdagen ställas undan så att det blir bättre plats för de cyklar som används.

Kallelse

Extra föreningsstämma måndag 23 maj 2016 klockan 19.00 i vår gemensamhetslokal med anledning av ändringar i våra stadgar. Vid vår ordinarie föreningsstämma (2016-03-30) godkände stämman föreslagna ändringar i stadgarna första gången. Det krävs ytterligare ett stämmobeslut för att stadgarna ska bli giltiga.

Som avslutning på städdagen kommer vi att tända grillen så vi hoppas på fint väder!

Varmt välkomna!