Medlemsinfo 20160215

Alla medlemmar har fått information i brevlådan från Bredbandsbolaget. I vårt gruppanslutningsavtal ingår från 29 februari 2016 även leverens av TV (T-1Bas ). Alla medlemmar måste själva ringa till kundtjänst 0770-777 000 för att aktivera anslutningen till TV även om man bara vill ha basutbud som ingår i vår medlemsavgift. Viktigt att ni som fortfarande har avtal med ComHem säger upp dessa.

Vid vårt styrelsemöte 2016-01-13 beslutade styrelsen att ta ut avgifter för överlåtelse och pantsättning enligt följande:                                            Överlåtelseavgift 2,5 % av gällande prisbasbelopp (f n 1107,50 kr) betalas av säljaren.                                                                                         Pantsättningsavgift 1 % av gällande prisbasbelopp (f n 443 kr) betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Några av medlemmarna i vår nuvarande styrelse har inte möjlighet att fortsätta sitt arbete i styrelsen. Inför den kommande Föreningsstämman behöver vi förslag på nya personer som vill vara med och påverka. Är du intresserad av att vara med i vår styrelse och arbeta för att utveckla och förbättra vårt hus får du gärna maila ditt intresse till skfnr3@hotmail.com

Två viktiga datum att markera i kalendern:
Föreningsstämma onsdag den 30 mars kl. 19.00.
Städdag måndag 23 maj med start kl. 17.00.