Medlemsinformation – 2012

Sophantering

De sopor som vi slänger vägs och vi får betala mer ju tyngre de är. Det är därför viktigt att allt som är komposterbart slängs i bruna påsar i tunnan för kompost-avfall. Tänk också på att använda återvinningen på stora parkeringsplatsen till tidningar, förpackningar, plast och flaskor!

Hemsida

Vi har nu fått en omarbetad hemsida www.skfnr3.se. Det är Fredrik Torwald på Bromeliusgatan som är ansvarig för sidan. Titta gärna in där och bekanta er med vår nya fina sida!

Låsta dörrar

Styrelsen vill påminna om att det är mycket viktigt att alla våra ytterdörrar hålls låsta. Släpp aldrig in obehöriga personer i fastigheten. Ringer någon okänd person på porten – tryck på 0 så låses dörren.

Medlemsavgifter

Från den 1 januari 2013 kommer vi att höja medlemsavgifterna med ca 5%. Kostnad för parkeringsplats blir efter höjning 100 :- /månad och för garage 300:- /månad.

Vi återkommer till varje medlem i början av december med uppgift om den exakta avgiften som ska betalas för januari månad.

nov. 2012

Lämna ett svar